ICT-beleid

Als u een reken- of taalmethode aanschaft, dan weet u welke einddoelen daarmee worden nagestreefd. Voor ICT kunt geen kant-en-klare methode kopen.

ICT heeft zoveel facetten dat er een apart beleidsplan voor moet komen. Elke school is uniek, ook op het terrein van ICT. Wij hebben daar oog voor. Samen met u lichten we uw organisatie door. We nemen de stand van zaken op. Vervolgens maken we samen met u een meerjarenbeleidsplan. Een plan dat realistisch is
met haalbare doelen. Een plan dat uw ict-coördinator  kan uitvoeren.
Wat regelt u zoal in zo'n ICT-beleidplan:
  • aanleg en onderhoud van het netwerk
  • begroting (met inschrijvingsperioden)
  • het gebruik van educatieve software
  • digi-scherm gebruik
  • nascholing
  • klassenconsultaties